Ewidencja roślinności

Dendrologia jest obszarem przyrodoznawstwa, który poświęcony jest badaniu drzew oraz  krzewów. Wykorzystuje się  ją głównie w leśnictwie, choć często stosowana jest również w obszarach miejskich - badania w tym obszarze skierowane są głównie w parkach, przydrożnych alejach. Dendrologia sprawdza się również w trakcie planowania nowych nasadzeń, czyli wszelkich prac związanych z architekturą krajobrazu. 

 

Inwentaryzacja roślinności

 

Inwentaryzacja dendrologiczna to krok któr warto podjąć również przy aranżacji przydomowego ogrodu. Dzięki dogłębnemu zbadaniu roślinności występującej na terenie naszej inwestycji możemy poznać stan roślinności dostępnej na działce. Sprawdzić stan drzewostanu. Dowiedzieć się które z nich kwalifikują się do wycinki, Czy roślinność kolidująca z nowymi inwestycjami kwalifikuje się do przesadzenia, czy też przygotowanie planu nasadzeń zastępczych.

 

Koszt inwentaryzacji 

 

Koszt inwentaryzacji roślinności każdorazowo ustalany jest indywidualnie. Zależy on od:

  • wielkości terenu
  • stanu terenu, występowanie bagien, rozlewisk może mieć wpływ na cenę operatu
  • cele projektowe
  • zastosowane metody oceny 
  • ilość obiektów, które należy przebadać 

 

 

Kto może potrzebować inwentaryzacji

 

Inwentaryzacje dendrologiczne przydatne są podczas nowych inwestycji jak i badaniu terenów już w pełni zagospodarowanych. W związku z tym usługi badania skierowane są w głównej mierze do instytucji. Inwestorami zamawiającymi inwentaryzacje przyrodnicze są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego, deweloperzy przygotowujący nowe inwestycje, biura projektowe na zlecenie inwestorów oraz osoby indywidualne chcące zagospodarować swoje nieruchomości.  

Galeria

Kontakt

Zadaj pytanie lub poproś o wycenę